A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tanz Saving Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.gyeptrend.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.gyeptrend.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

I. Szolgáltató adatai

Név: Tanz Saving Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím és ügyfélszolgálati iroda címe: 1108 Budapest, Újhegyi út 4/A. B. lház. IV. em. 409
Felhívjuk figyelmét, hogy a Vásárlószolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vásárló kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Vásárlószolgálattal.
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 509 8806
E-mail cím: info@gyeptrend.hu
Weboldal címe: https://www.gyeptrend.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 976174
Adószám: 23742493-2-42

II. Általános információk

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gyeptrend.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Gyeptrend Webáruház) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Gyeptrend Webáruház történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

A Gyeptrend Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Gyeptrend Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

Jelen szerződés nyelve magyar.

III. Regisztráció

A Gyeptrend Webáruház a Weboldalon lehet regisztrálni, ehhez a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét. A Vásárló megadhat önkéntesen kiegészítő címadatokat is. Cég nevére kiállítandó számla esetében a cégnevet és adószámot is fel kell tüntetni a számlázási adatoknál.
A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló személyes fiókjának vagy kezelt adatainak törlését info@gyeptrend.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Szolgáltató két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

IV. A Gyeptrend Webáruházban feltüntetett árak

A Vásárló a A Gyeptrend Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg Szolgáltatótól.

A Termékeknél feltüntetésre kerülnek azok lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk.

A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. A Termékek részletes ismertetésénél az Áfa-tartalom is feltüntetésre kerülhet. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve Online Bankkártyás Fizetés esetén a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

A Szolgáltató rendszeresen frissíti a Gyeptrend Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a A Gyeptrend Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

V. Megrendelés

A Vásárló a Gyeptrend Webáruház megfelelő felületeinek használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”).

A Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1. Fizetési módok

Utánvétel

Ezen fizetési mód azt jelenti, hogy Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát a Szolgáltató által igénybe vett szállítmányozó cég képviselőjének fizeti meg készpénzben. Kártyás fizetést nem áll lehetőségünk biztosítani.

2. Megrendelés véglegesítése

A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa az igénybe vett szállítmányozó cég felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet.

A Megrendelés véglegesítéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül.

Amennyiben a Vásárló a Megrendelést leadta és erről a visszaigazolás is megérkezett számára e-mailben valamely munkanapon, úgy a Vásárlónak ugyanazon a munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig még lehetősége van visszavonni Megrendelését. A Megrendelés visszavonását a +36 30 509-8806-os telefonszámon kezdeményezheti a Vásárló, a Megrendelés azonosítójának egyidejű megadásával. A Megrendelés visszavonásának elfogadásáról a Vásárló ugyancsak visszaigazoló e-mailt kap a telefonhívást követő legkésőbb 3 órán belül.

VI. Szerződés létrejötte, jellemzői

Amennyiben a Megrendelés nem került visszavonásra, az írásbeli megerősítés hatályossá válik és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló mint megrendelő és a Szolgáltató mint szállító között. A Szerződés alapján a Szolgáltató eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre, a Vásárló pedig köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

A Vásárló a Megrendelt Termékek szállítási költségének megfizetésére köteles.

A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

VII. Megrendelt termékek szállítása és átvétele

Csomagküldés

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.

VIII. Megrendelt termékek kifizetése

A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát Utánvéttel egyenlíti ki készpénzben a Szolgáltató által igénybe vett szállítmányozó cég képviselőjének.

IX. Számlázás

Szolgáltató legkésőbb a termék átadásakor állít ki a Vásárló számlát. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

X. Elállási jog

Az elállás jogát a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szabályozza.

A Vásárlónak jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

Amennyiben a Vásárló eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni a 2096 Üröm, Kormorán utca 15. címre.

A Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Ezért a Megrendelt Termék visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a Szolgáltatónak a info@gyeptrend.hu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Megrendelt Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendel